3วัน2คืนเขาสกเขื่อนเชี่ยวหลาน
4วัน3คืนเขื่อนเชี่ยวหลานและเกาะหัวใจมรกต
3วัน2คืนเขาสกและเกาะสุรินทร์
3วัน2คืนเกาะพยามเขื่อนเชี่ยวหลาน
3วัน2คืนเขาสกและเกาะพยาม
3วัน2คืนเกาะหัวใจมรกตเขื่อนเชี่ยวหลาน
4Top in Rain 3วัน2คืนสุราษฎร์ระนองเกาะสอง
3วัน2คืนบ้านต้นไม้เกาะพยามบลูสกาย
Raining 2 Countries
Higher Level on Nature
Peach on Water Piece Resort
ake First, First Island
The Pride 4วัน3คืน
ทัวร์กุ้ยหลิน พักเขาสก 2วัน1คืน
3วัน2คืนเขาสกFullmoon
Southern สุราษฎร์ ชุมพร
Surat Surin Nature Open
Lake Sea River and Mountain
3วัน2คืนนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานี The Local
3 วัน 2 คืน เขื่อนเชี่ยวหลาน โลมาสีชมพู และเขาสก
3 วัน 2 คืน The Grand South: นครศรีธรรมราช..นครแห่งแดนใต้
3วัน2คืน นครศรีธรรมราช พัทลุง
Twin Provinces 4วัน3คืนชุมพรสุราษฎร์
Island and Lake ชุมพรสุราษฎร์ 3วัน2คืน
Bright Sight 3วัน2คืน เขาสกเกาะแตนเกาะมัตสุ่ม
VIP ดำน้ำ เขื่อน private สุราษ ชุมพร
ทัวร์ไหว้พระ นั่งช้าง ล่องแพเขาสก ไปเช้าเย็นกลับ
Long Holiday 5วัน4คืน สุราษฎร์ ระนอง ชุมพร
ทุก Highlight เมืองสุราษฎร์ 3วัน2คืน
3วัน2คืน Best in Simple: สุราษฯ ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร
3วัน2คืน Brain Needs - สุราษ
3วัน2คืน Soul Needs - เขาสก
Special One: 3 วัน 2 คืน สุราษ กระบี่
Weld เขื่อนเชี่ยวหลาน กระบี่ เกาะลันตา
Weird เชี่ยวหลาน เกาะเต่า 4วัน3คืน
โลมาสีชมพู เกาะพงัน เกาะเต่า
Magic Moment: 4 วัน 3 คืน
Tell No One. : 2 วัน 1 คืน ป่าต้นน้ำ จุดธรรมชาติสูงสุด เขื่อนเชี่ยวหลาน
Feel Best: สุดเขตเขื่อนริมป่า ต้นน้ำ
Reach Golden Circle เขื่อนเชี่ยวหลาน
The Way Out: เขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน
A Long Lake Discovery ไกลสุดขอบเขื่อนในวันเดียว
Holy Spirit: วัดเจดีย์ เขื่อนเชี่ยวหลาน 2วัน1คืน
2 วัน 1 คืน สร้าง God Complex ไข่วัดเจดีย์ + เขื่อนรัชชประภา + เขาสก
3วัน2คืน สุราษ นครศรี ไข่วัดเจดีย์
Difference - You: เขาสก เกาะผ้า เขื่อนเชี่ยวหลาน 3วัน2คืน
Rest Relax and Activity. 2 คืน 3 วัน สุดคุ้มสุราษฏร์ธานี
Things of South 3วัน2คืน สุราษ นคร
Forest Breath: ใน ดึกดำบรรพ์
Wait for no one: 3วัน2คืน
The Codex: 4 จังหวัด
Heritage of Asia: ทะเลสุราษ ดำน้ำหมู่เกาะอ่างทอง
2 วัน 1 คืน Into Thai Bay อ่างทองพักเกาะพะลวย
Expect Incredible: สุราษฏร์ธานี 5วัน4คืน
Heart of Gold: สุดยอดแห่งการค้นหา สุราษฎร์ธานี
3 วัน 2 คืน The Cullinan เกาะพงัน
เช่าเรือเหมาลำ จากเกาะพงัน
3 วัน 2 คืน 65 ชั่วโมง เกาะพะลวย - หมู่เกาะอ่างทอง
4 วัน 3 คืน Unabomber : ความลับ เขาสก เขื่อน ป่า ธรรมชาติ สุราษฏร์ธานี
The Link: ตรัง กระบี่ เชี่ยวหลาน 4 วัน 3 จังหวัด
James Cook Soul: 5 วัน 4 คืน
Full Moon Package: พงัน เกาะเต่า
เขื่อน เกาะเต่า 4วัน3คืน
Art Daemon สุราษฯ นครศรี ฯ เขื่อนเชี่ยวหลาน
Nature Plays:สุราษฯ เขาสก 2วัน1คืน
Call to adventure สุราษ เขื่อน ระนอง พยาม
Negative Ion 3วัน2คืน เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสก

เจซีทัวร์สุราษฎร์ บริการตลอดปี เที่ยวได้ทุกฤดูกาล

Art of Human: นครฯ - พัทลุง
3 วัน 2 คืน..ศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติ มนุษย์

Art of Human: นครฯ - พัทลุง "มนุษย์ศาสตร์" นั้นคือชื่อคณะหนึ่งของบางมหาวิทยาลัย และในขณะที่บางมหาวิทยาลัยเรียกว่า คณะศิลปศาสตร์ จริงๆคือเรียนเรื่องเดียวกัน มันเป็นคณะเดียวกัน... คือเรื่องที่ลึกซึ้งที่สุด ในบรรดาทุกศาสตร์ที่เรียน ที่สอน อยู่ เกี่ยวกับมนุษย์ ที่ยังไม่ถูกค้นคว้า ค้นพบไปถึง 50% ของความลึกลับทั้งหมด ที่มนุษย์มี.. ทั้งๆ ที่ มนุษย์เป็นคนค้นคว้า เรื่องมนุษย์ด้วยตัวเอง....

Art of Human คือชื่อของแพ็คเกจ นครศรีฯ พัทลุง ที่จะนำท่านลูกค้าเข้าสู่ความงดงามของ Be Living On การมีอยู่ของมนุษย์ ตั้งแต่ยุคโบราณ จนถึงปัจจุบัน.. ซึ่งเกี่ยวพันกับ วัฒนธรรม ศิลปะ ภาษา ศาสนา ซึ่งแสดงให้เห็น ได้อย่างชัดแจ้ง ผ่านการใช้ชีวิต และสิ่งปลูกสร้าง ใน 2 จังหวัดสำคัญเมืองใต้ - พัทลุง นครศรีธรรมราช ...

แพ็คเก็จ "ศิลปะของมนุษย์" นำท่านลูกค้าสู่สถานที่สวยงาม ของสองจังหวัด ทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ความเชื่อ ที่เพียบพร้อมให้ท่านลูกค้า ได้บันเทิงศึกษา และสร้างองค์ประกอบการเพิ่ม.... "เซโรโทนิน" ในสมองขึ้นในระดับ บนสุด ในขณะที่กำลังเที่ยวกับแพ็คเกจนี้

เชิงอรรถ: เซโรโทนิน คือระดับสารที่หลั่งในสมอง ตอนทำให้เกิดสุข ขึ้นลง อยู่กับองค์ประกอบภายนอก อย่าง "วันแรกที่แต่งงาน กับหลังแต่งงานไปแล้ว 10 ปี อาจมีระดับเซโรโทนินที่ต่างกัน"

แนะนำท่านลูกค้าดูภาพประกอบ อ่านรายละเอียด ศึกษาโปรแกรม ก่อนตัดสินใจ หรือ..... เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ฝ่าย detail ของเจซีทัวร์ เปิดสายให้ข้อมูลเพิ่มเติม ตลอด 24 ชั่วโมง โทรทันที 089-5727603 ไลน์ @jctour (ดึกดื่นแค่ไหน โทรได้เลยครับ)

พระธาตุนครศรีธรรมราช - ศาสนา, ศิลปะ......

Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง
Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง

พระมหาธาตุนครศรีธรรมราช ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช และเป็นที่รวบรวม จัดแสดงไว้ ทั้งที่จงใจ และไม่จงใจ ของ ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีของผู้คน ในส่วนของศาสนา นั้นคือองค์พระธาตุ ที่บรรจุพระบรมสาริกธาตุ ศาสนสถาน ตัวพระธาตุบ่งบอกถึง ศิลปะและวัฒนธรรม และในส่วน วัดบาซ่า นั้นมองให้เห็น ถึงวิถี และประเพณีของผู้คนในถิ่น จังหวัดนี้ผ่านสิ่งของที่มาวางจำหน่าย เรียกรวมกันได้เป็น Art of Human... สุดบันเทิง และเปรมปรีดิ์ ที่ แพ็คเกจนี้ นำท่านได้มาเยือนอย่างแน่นอน....

1000 กว่าปีที่แล้ว อิทธิพลอินเดีย..สู่หนังตะลุงสุชาติ..

Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง
Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง
Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง

หนังตะลุงสุชาติ มียศพระราชทาน จากพระเจ้าแผ่นดิน และหนังตะลุงสุชาติ คือคนเดียวที่ได้รับเชิญ ให้ไปแสดงทั่วโลก (หมายถึงให้ฝรั่งตะวันตก หรือตะวันออกได้ชื่นชม) แต่นั้นไม่ใช่เหตุผลสำคัญที่ ทริปนี้นำท่านลูกค้า มาที่นี้.... ณ สถานที่นี้ บอกเล่า และจัดแสดง ความเป็นมาของทุกเรื่องเกี่ยวกับ ศิลปะการแสดงชั้นสูง ที่สืบทอดมาจากอินเดีย กว่าพันปีที่แล้ว เรื่องราวของหนังตะลุง ทุก ๆ ชาติในโลก ทุกๆ ภาค ความงดงามปลายบทกลอน ที่เคลือบเสียงฉิ่ง แรงส่งบทกลอน อันหนักแน่นของ "โหม่ง" และความระทึกลีลา "ทับ" ในบทยักษ์...... ไปสร้างเซโรโทนิน ให้จิตวิญญาณ กันเถอะ!

เจ้าแห่งอิออนประจุลบ- คีรีวง

Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง
Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง

จากการวัด สภาพอากาศของกรมภูมิอากาศ เรทที่แสดงคือ คีรีวง คือพื้นที่ ที่มี ออกซิเจนผสม อิออนประจุลบ (ที่ซึ่งส่งผล ต่อการทำงาน ของอนุมูลอิสระ ให้เกิดการชะลอความชรา) บริสุทธิ์สูงที่สุดในประเทศไทย นั้นแค่เหตุผลเดียว ที่ต้องมาที่นี้จริงๆ แล้วยังต้องนับรวมไปถึง ลำธารน้ำใสสะอาดเอี่ยม มีหาดทราย มีหาดหิน มีหินภูเขาไฟ แอ่งน้ำใส ไหลเย็นเห็นตัวปลา และความน่ารักใสซื่อของผู้คน ในย่านชนบท ของ คีรีวง.... "กลิ่นของความสุข กระจาย ไปทั่วตลอด ลำห้วย"

นาโปแก - สถานที่เล่าเรื่อง...

Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง
Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง

นาโปแก ตั้งอยู่กลางทุ่งนา - ทุ่งนาที่ยังคงทำนาตามปกติ มีระบบนิเวศน์ ในรูปแบบชาวนาครบทุกองค์ประกอบ พร้อมการสาธิตการทำนา ป่าข้าว อาชีพชาวนา งานแฮนเมดแท้จากอุตสาหกรรมพื้นบ้านของแท้ อาหารพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน ทั้งมโนราห์ เพลงบอก และอื่น ๆ ที่ทำให้ได้เรียนรู้ ได้สนุก ได้เพลิดเพลิน และแน่นอน "สารเพิ่มความสุขทำงานจนล้น"

สะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - ข้ามทะเล

Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง
Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง

มันไม่เกี่ยวกับความพร้อม! สะพานที่ถูกสร้าง ผ่านทะเลสาบกว้างใหญ่ไพศาล ตัดจากจังหวัดพัทลุง สู่อีกฝั่งที่เป็นพื้นที่ ของจังหวัดสงขลา และนครศรีธรรมราช ส่วนที่ผ่านมา เป็นทั้งพื้นที่เกษตร ประมงน้ำจืด ทะเลบัว ทุ่งควายน้ำ นกน้ำ และทัศนียภาพสวยงามจนตะลึง กลายเป็นพื้นที่ "ต้องเห็น" และแน่นอน แพ็คเกจนี้นำท่านไปสัมผัส กับความเป็นไปของ "มนุษย์อีกพื้นที่หนึ่ง" ที่มีความแตกต่างและงดงาม ในแบบของ Human Art น่าสนใจศึกษา ชื่นชมไม่แพ้ส่วนไหน ๆ ของโลกใบนี้...

ไข่เด็กวัดเจดีย์-ทำแต่ความดี (เท่านั้น)

Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง
Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง

ไข่วัดเจดีย์ ไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยการพูดเอาเอง แต่กลายเป็นเด็กวัด คนที่มีรับผิดชอบสูงสุด (จากที่ได้รับคำสั่ง จากหลวงพ่อทวด ว่าจะเฝ้าดูแลรักษาวัดแห่งนี้) เป็นผู้อยู่ที่ไม่นิ่งนอนใจ (ไข่พยายามทำทุกวิถีทาง ที่จะพัฒนา สถานที่ๆ ตัวเองอยู่ให้คนรอบข้าง ได้ลืมตาอ้าปาก ทำมาหากินไปด้วย) และไข่วัดเจดีย์มีแต่ให้ (ยังไม่เคยมีใครเล่าว่า ได้รับโทษจากไข่วัดเจดีย์สักคนเดียว) คติที่ว่าคือ คติของผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งนับได้จาก ผู้คนที่หลั่งไหลไปหา นำของไปถวาย มากยิ่งกว่ามาก จนติดอันดับ สิ่งอัศจรรย์แห่งเมืองใต้...(Things of Southern)

ขอเลข วัดเจดีย์.. แค่สัมผัส

Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง

ไม้ตะเคียนทอง ท่อนใหญ่ สื่อผ่านสู่ผู้มีอำนาจเหนือกว่า ได้ว่ากันว่า สามาถถู หรือขูด หาเลขได้ ความเป็นจริงก็คือ ไม่จำเป็น ต้องใช้แรงถูมากหรอก แค่สัมผัส เพื่อให้ผู้ที่อยู่เหนือกว่า รับรู้ว่าต้องการโชค ท่านก็จะส่ง Robot เข้าไปสำรวจย้อนหลัง อดีตของเรา หักลบคูณหารง่าย ๆ ระหว่างสิ่งที่เคยกระทำไว้ 2 ขั้วใหญ่ ว่าเศษที่เหลือมากพอ สำหรับโชคลาภที่ควรจะได้รับหรือเปล่า... ที่ได้ก็ถือว่า OK ที่ไม่ได้ ก็ถือว่าได้ เอ็กซเรย์ สิ่งที่ได้ทำ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา แล้วกลับไปตั้งหน้าตั้งตา ทำความดีเพิ่มกันใหม่...

ศาลหลักเมือง (นครศรีธรรมราช, ขนอม)

Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง
Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง

ก่อนสร้างเมืองในอดีต ก็จะปักเสาหลักเมือง ซึ่งจะทำด้วยไม้เนื้อดีและ แฝงความหมายในพื้นที่นั้น ๆ ทุกเมืองใหญ่ จะมีเสาหลักเมือง และบางครั้ง เมืองเล็กในปัจจุบัน แต่ในประวัติศาสตร์แล้ว ตรงนั้นเป็นเมืองใหญ่ ก็จะมีเสาหลักเมือง เป็นศูนย์กลาง ของความศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง... จะมีการสร้างเป็น Halls สวยมากวิจิตร ครอบเสาหลักเมืองไว้ ไปเมืองไหน ได้กราบเสาหลักเมืองนั้น ถือเป็นศิริมงคล... ในแพ็คเกจนี้นำท่าน ไปถึง 2 ศาลหลักเมืองสำคัญ คือ "ศาลหลักเมืองนคร และ เมืองขนอม"

วิถีชีวิตของคนและสัตว์ กลาง ริม ใน ทะเลบัว...

Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง
Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง

ทะเลสวนบัว พัทลุง เต็มพื้นที่โดยไม่ต้องเลือกฤดูกาล ถือเป็นทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ และสวยสุดของประเทศไทย ภายใต้ผืนน้ำ อันกว้างใหญ่ไพศาล จะถูกแบ่งโซนโดยธรรมชาติ เป็นโซนบัวสีสวย นับพันชนิดเป็นหมื่นๆ ต้น และที่น่ามองคือ นกน้ำนับพันชนิดอาศัยอยู่ และบินว่อนชมสีสวยแห่งบัว ถัดมาอีกโซน จะเป็นโซนควายน้ำ ที่หากินเองตามธรรมชาติ โดยการดำน้ำลงหาต้นหญ้า ถัดมาอีกโซน เป็นส่วนประมงน้ำจืด อันนี้เป็นของมนุษย์ "ชุมชนยกยอใหญ่" สวยงามดุจภาพวาด.... ทั้งหมดนี้ท่านลูกค้าจะได้เข้าถึง...

ล่องแก่ง - คลองน้ำใส

Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง

อ่างห้วยน้ำใส ซ่อนเร้นท่ามกลางป่า ห่างจากชุมชน แทบจะหาไม่เจอ อ่างน้ำจืดใหญ่ ขนาดเท่าทะเลสาบ แยกมาเป็นคลอง ไหลจากพัทลุง สู่นครศรีธรรมราช เป็นเส้นแบ่งดินแดน 2 จังหวัด เส้นทางของคลองน้ำใส หลากหลายระดับ ตลอดทาง (หนาน) นับร้อยหนาน เช่น..หนานชุมพล หนานมดแดง หนานวังไม้ไผ่ หนานนายพล หนานผู้กับ หนานเสือ หนานถ้ำ หนานดอกไม้ หนานต้าเส้า หนานพี่ หนานน้อง หนานลุงจวน และอีกสารพัด หนาน.... ทริปนี้นำท่านลูกค้า ล่องชมความงดงามธรรมชาติ และ Life Style ของชาวหนาน.....

เนินเทวดา... ปฏิสัมพัทธจิตวิทยา

Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง
Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง

หนึ่งในจุด Highlight สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่ากันว่า หากทางเหนือมีดอยต่าง ๆ ภูเก็ตมีแหลมพรหมเทพ นครศรีธรรมราชก็มีเนินเทวดา งดงามได้อารมณ์ถึงจิตวิญญาณ... ทริปนี้จะไม่พลาด ท่านจะได้มาที่นี้ ได้ Check In และลิ้มรสชาดกาแฟรสชาดเยี่ยม (สั่งตามใจชอบได้เลย รวมให้เสร็จสรรพ) เรียกว่าได้ Feeling ตาม "ปฏิสัมพัทธจิตวิทยา" (ดีไม่ดี ขึ้นอยู่กับดื่มอยู่ที่ไหน กับใคร ไม่ใช่กาแฟอะไร)

จุดชมวิวเขาพลายดำ

Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง
Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง

พลายดำในยุคก่อน เป็นเจ้าถิ่น (พลายหมายถึงช้างตัวผู้) หากินอยู่แถบนี้ อยู่ต่อมา เมื่อผู้คนขึ้นไปถึง มองลงไป กลับเห็นในสิ่งที่ ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อน คือ Over View สวยสุดพรรณา กลายเป็นว่าทุกคนที่ ขับรถผ่าน จุดเชื่อมต่อ ระหว่าง หาดขนอมกับหาดสิชล ต้องแวะจุดนี้ "จุดชมวิวเขาพลายดำ" ..ท่านก็จะได้หยุดตรงนี้ เช่นเดียวกัน ในแพ็คเกจนี้ครับ


โปรแกรม ศิลปะของมนุษย์..
วันที่ 1  
08:00 น. รับท่านลูกค้าที่สนามบินนครศรีธรรมราช ด้วยทัวร์ไกด์ชาวใต้ รอบรู้ และบริการเยี่ยม พร้อมคนขับ สุภาพ ผ่านการอบรมการบริการในระดับสูง ทุกคน

- ทัวร์ไกด์ แนะนำคนขับ ลูกทีม และตัวเอง พร้อม Brief รายการ และสถานที่ ๆ จะไปถึงในวันนี้
- ออกจากสนามบิน นครศรีธรรมราช สู่วัฒนธรรมสุดยิ่งใหญ่ และเรื่องเล่าที่น่าสนใจ
- วัดพระธาตุน้อย หลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์
- เดินทางมาถึงถิ่นอากาศดีที่สุดประเทศไทย... "4 จุด คีรีวง สำคัญ"
     - คีรีวงสะพาน
     - คีรีวง โขดหิน และริมหาด
     - คีรีวง Stone Waterfall
     - คีรีวง Life Style
12:00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ที่คีรีวง
14:00 น. ล่องแก่ง...
16:00 น. นาโปแก พัทลุง
17:00 น. เข้าพัก ศรีปากประริมทะเลสาบ สุดสวย
18:00 น. รับประทานาอาหารเย็น

วันที่ 2  
05:00 น. รับท่านลูกค้า เดินทางไปชมทะเลน้อย นกน้ำ และวิวยอ วิถีของ Local People Art.
08:00 น. รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท
09:00 น. Check Out ออกจากพัทลุง มุ่งหน้าสู่สะพานยาวที่สุดในประเทศไทย คือสะพานเอกชัย และมุ่งหน้าสู่ นครศรีธรรมราชอีกฝั่ง ของคลองแดน ชมทัศนยภาพ แห่งชนบทแท้...
11:00 น. เรื่องราวของความเป็นนครศรีธรรมราช "Rural Road."

- เดินทางถึงพิพิธภัณฑ์ "หนังตะลุงสุชาติ" บอกเล่าเรื่องราว ทุกเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรม ที่สืบทอดมาจากอินเดีย นานกว่า 1000 ปีที่แล้ว "หนังตะลุง"
13:00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ร้านอร่อยประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
14:00 น. เข้าเยี่ยมชมพระธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช
15:00 น. ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
16:00 น. พิพิธภัณฑ์ บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์
17:00 น.  เข้า Check In โรงแรมในเมือง ที่เข้าถึงวัฒนธรรม และ Human Art มากที่สุดแห่งเมืองนครศรีธรรมราช "The Grand Fortune."
18:00 น. รับท่านลูกค้าออกจาก โรงแรมไปยังถนนคนเดิน เมืองนครศรีธรรมราช
- รับประทานอาหารเย็น
- ดึกดื่นแค่ไหนก็ได้ เพราะรถ พร้อมคนขับของท่านลูกค้า พร้อม Stand By 24 ชั่วโมง

วันที่ 3  
07:00 น. รับท่านลูกค้า ออกจากโรงแรม เพื่อประทานอาหารเช้าร้านมีชื่อเสียง และที่สำคัญ บอกเล่าวัฒนธรรม ของชาวนครศรีธรรมราช โดยแท้ "โกปี้ ครบทุกเรื่องอาหารเช้า ชาวนคร"
08:00 น. กลับมายังโรงแรมที่พัก เตรียมตัว Check Out ออกจากที่พัก

- มุ่งหน้าสู่วัดเจดีย์ "ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์" แห่งอำเภอสิชล

- จุดชมวิว เขาพลายดำ
12:00 น. รับประทานอาหารเที่ยง เจ้าประจำ อาหารใต้ Brother Tone
13:00 น. สวนตาสรรค์ จุดนี้มี Spa ปลาธรรมชาติ กลางสวนผลไม้ ที่ครอบคลุมเลค สวยตามธรรมชาติ
14:00 น. ขนอมแคนย่อน..
14:30 น. จุดชมวิวเนินเทวดา..ทอดสายตาสู่ทะเลอ่าวไทยฝั่งขนอม
16:30 น. เดินทางถึงสนามบิน นครศรีธรรมราช ก่อนเครื่อง Take Off ประมาณ 1.3 ชั่วโมงเสมอครับ
  ตลอด 3 วันที่ผ่านไป ความรู้ที่ได้เสพ ผ่านการนำส่ง บริการในคลาสที่เหนือกว่า (Upper Class) ยืนยันได้ว่า แม้มันจะ Copy and Past ไปวางที่อื่นไม่ได้ แต่มันก็จะ ติดฝังความสุขนี้ อยู่นานแสนนาน และกลายเป็นเรื่องเล่าสำคัญของ ในประสบการณ์ชีวิต ท่านลูกค้าอย่างแน่นอน."

แพ็คเกจนี้เป็นแบบ Upper Class (ยอดเยี่ยมทุกก้าวย่าง) เหตุที่ต้องใช้ Upper Class นำส่งประสบการณ์ เพราะเวลาของการท่องเที่ยว คือเวลาที่ดีที่สุด ของทุกช่วงเวลาชีวิต มันต้องเป็นช่วงพิเศษ ที่ไม่อาจปล่อยไว้กับใคร หรืออะไร ที่เป็นแค่ธรรมดา

ราคา: Upper Class
ผู้ใหญ่ 16,500 บาท/ท่าน
ด้วยทริปนี้เป็นการหาความบันเทิง และความสุขในระดับ "ศิลปะ" ไม่เหมาะกับเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปีครับ

แพ็คเกจนี้รวม

 • ทัวร์ไกด์ ผู้เชี่ยวชาญพื้นที่ Skill วัฒนธรรมแน่น และเน้นการบริการเป็นเลิศ
 • รถ พร้อมคนขับ (ผ่านการอบรมการบริการ ที่ทำให้เกิดความสุขในระดับสูง) ให้บริการรับส่ง พร้อม Stand By 24 ชั่วโมง
 • ค่าเข้าเยี่ยมชมทุกที่ และค่ากิจกรรมทุกประเภท ตามโปรแกรม
 • อาหาร เครื่องดื่ม ครบทุกมื้อ
 • ประกันอุบัติเหตุ เต็มช่องทางในแบบ นักท่องเที่ยว
 • รีสอร์ทที่พัก ริมทะเลสาบดีที่สุดของพัทลุง "ศรีปากประ รีสอร์ท" พัทลุง
 • The Grand นครศรีธรรมราช (ดีที่สุดของเมือง)
 • นำเที่ยว พร้อมอุปกรณ์ รถ เรือ แพ แบบ Private ตลอด 3 วัน
JC Tour Transfer JC Tour Transfer

Resort ที่พักในพัทลุง Andacura Boutique

Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง
Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง Art of Human: นครฯ - พัทลุง

ที่คลองบ้านปากประ เป็นคลองเชื่อมต่อกับทะเลสาบ เชื่อมต่อไปยังทะเลบัว นกน้ำและสงขลา เป็นคลองสองฝั่งสวยงาม และมียอใหญ่ของชาวประมงพื้นบ้าน วางจับปลา ตลอดคลองสองฝั่งสวยงาม เต็มเปี่ยมด้วยสีสันของ Simple Life Styles ของคนท้องถิ่น และบน Location ที่สวยงามที่สุด มีรีสอร์ทที่สวยงามที่สุด ตั้งอยู่ "ปากประรีสอร์ท แอนด์สปา" สวยสุด บรรกาศเยี่ยม ห้องพักดีเลิศ "พักผ่อนและหย่อนใจอย่างแท้จริง"

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วย

 • ชุดว่ายน้ำ
 • ชุดลำลอง
 • หมวก
 • ครีมกันแดด
 • แว่นกันแดด
 • กล้องถ่ายรูป

วันเดินทาง : ทุกวัน

การชำระเงิน
มัดจำ 50% โดยการโอนเงินเข้าบัญชี (จะแจ้งให้ทราบหลังจาก ทำการจองแล้ว)
คงเหลือ 50% โดยการโอนล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเดินทาง

หมายเหตุ: ทริปนี้สงวนสิทธิ์ provider โดยเจซีทัวร์เท่านั้น ไม่มีขายใน OTA (Online Travel Agent) ทุกประเภท.

เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ฝ่าย detail ของเจซีทัวร์ เปิดสายให้ข้อมูลเพิ่มเติม ตลอด 24 ชั่วโมง โทรทันที 089-5727603 ไลน์ @jctour (ดึกดื่นแค่ไหน โทรได้เลยครับ)

Booking

ทำไมต้องเจซีทัวร์ ทำไมต้อง เจซีทัวร์ ครับ?
 • เจซีทัวร์จดทะเบียนท่องเที่ยว หมายเลข..34/00235 (Inbound นำเที่ยวจากต่างประเทศ และทั่วประเทศไทย), 31/01235 (Outbound นำเที่ยวได้ทั่วโลก) บริษัทประกันภัย ต้องดูแลคุ้มครองทั่วโลก ที่ลูกค้าของเจซีทัวร์เดินทางไปถึง
 • เจซีทัวร์ จดทะเบียน การพาณิชย์ อิเล็กโทรนิกส์ ถูกต้อง หมายเลข 0835557015003
 • เจซีทัวร์ คือบริษัททัวร์ ที่ได้รับการรับรองจาก สมาชิก TripAdvisor ว่าเป็นบริษัทที่บริการดีที่สุดในโลกครับ.
 • จริงหรือ? ทำไมจะไม่ลองอ่านดูครับว่า "ชาวโลกเขาพูดถึงเจซีทัวร์" ว่าอย่างไร? ต้องจ่ายค่าทัวร์ตั้งแพงนะ แนะนำอ่านเลยครับ!!! Click
ใบอนุญาติการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ใบอนุญาติการท่องเที่ยวทั่วโลก
100% Vaccinated Staff
The Winner of The Best Service Company by TripAdvisor. Jc.Tours is the Best Winner of the Year 2015
Telephone:
+66 89 5727603
Customer Center : Line Line: @jctour
Customer Center : Whatsapp Whatsapp:
+66 84 8053153
แพ็คเกจ ไปเช้าเย็นกลับ
แพ็คเกจ 2วัน1คืน
แพ็คเกจ 3วัน2คืน
แพ็คเกจ 4วัน3คืน
แพ็คเกจ 5วัน4คืน
หน้าแรก | เขาสก+เขื่อนเชี่ยวหลาน | เขื่อนเชี่ยวหลาน+เกาะหัวใจมรกต | เขาสก+เกาะสุรินทร์ | เขื่อนเชี่ยวหลาน+เกาะพยาม | เขาสก+เกาะพยาม | ติดต่อเรา
เจซี...ทัวร์
ใบอนุญาติเลขที่ 34/00235(Inbound), 31/01235(Outbound)
28/79 หมู่1 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
โทร : (+66) 89 5727603 l Line : @jctour
อีเมลล์ : jctourthailand@gmail.com
เว็บไซต์ : www.jctour-suratthani.com
สงวนสิทธิ์ 2016-2024 โดย เจซีทัวร์ All rights reserved.